Adres: pl. Batorego 4
70-207 Szczecin
Telefon: 91 44 03 469, 91 44 03 462
Fax: 91 44 03 353
Strona www: www.ums.gov.p

Dokumenty przydatne w sprawach urzędowych dostępne pod adresem: http://www.ums.gov.pl/dokumenty-marynarzy.html?id=45